Telo i duša

“Telo je bilo kavez, a u tom kavezu bilo je nešto što je gledalo, slušalo, bojalo se, razmišljalo i čudilo se. To nešto, taj ostatak nakon što je oduzeto telo, to je bila duša.” Milan Kundera

photo-1491484815100-6f2890d04007

Advertisements

He Is Not Dead / On nije umro

I cannot say, and I will not say
That he is dead. He is just away.
With a cheery smile, and a wave of the hand,
He has wandered into an unknown land
And left us dreaming how very fair
It needs must be, since he lingers there.
And you—oh you, who the wildest yearn
For an old-time step, and the glad return,
Think of him faring on, as dear
In the love of There as the love of Here.
Think of him still as the same. I say,
He is not dead—he is just away.”
― James Whitcomb Riley

a1364128

Ne mogu reći, i neću reći
Da je umro. On je samo negde drugde.
S veselim osmehom i mašući rukom,
Otišao je u nepoznatu zemlju
I ostavio nas da sanjarimo kako to mora da je pošteno,
jer se onde zadržao.

A vi, koji divlje žudite
Za starim korakom i dragim povratkom,
Razmislite o njemu koji voli dalje, kolika je draga
ljubav Tamo, kao i ljubav Ovde.
Mislite o njemu i dalje isto. Ja kažem,
Nije umro – samo je negde drugde.

Look / Pogledaj

180120185369

“…Look                                                        …Pogledaj
What happens                                         šta se dešava sa tolikom ljubavlju,
With a love like that,                              ona obasjava celo nebo.
It lights the whole sky.”
― Hafiz

Pitanje

Iznova i iznova razmišljam, kako se primiču neke nestvarne, a strašno i neminovno izvesne godišnjice, kako je gubitak deteta strašno neprirodan i tako pogrešan … teško je ponovno naći životni smisao.

Obično kažu moraš da zatvoriš jedna vrata, kako bi otvorila druga…koja pitam se ja?Koja to vrata mogu da mi vrate tračak sreće?

Koja vrata će smanjiti daljinu, posle kojih ću te opet videti i dodirnuti?

Vrata snova? To su vrata koja bih i koja ću uvek držati otvorena.

drvo vrata

Među javom i međ’ snom

Beyond the edge…/ Na ivici…

“Beyond the edge of the world there’s a space where emptiness and substance neatly overlap, where past and future form a continuous, endless loop. And, hovering about, there are signs no one has ever read, chords no one has ever heard.”
Haruki Murakami

photo-1468103933896-2c34a78104c2

Na ivici sveta postoji prostor u kome se praznina i materija tanano prepliću, gde prošlost i budućnost stvaraju kontinuiranu, beskrajnu petlju. A postoje i znakovi koji lebde i koje niko nije pročitao, akordi koje niko nije čuo.